CATEHEZĂ MAREA UNIRE

Evenimente Martie 2, 2018

Joi, 1 martie 2018, ora 13:30, la Biserica noastră a avut loc Cateheza cu tema: „Ierarhi și slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române susținători ai Marii Uniri”. Au participat credincioși din parohie, preoți din Cercul pastoral-misionar „Sf. Spiridon”, profesori de religie, precum și reprezentantul arhiepiscopiei Iașilor, sectorul „Cateheză”, preot  Marius Babiuc. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă finalul de drum în procesul de formare a poporului român și de coagulare a unității de neam, limbă și religie argumentată prin originea lor comună. Romanitatea românilor a fost consemnată de izvoarele istorice încă din cele mai vechi timpuri. Ziua de 1 Decembrie este o zi de recunoştinţă și mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru marele dar al unităţii şi libertăţii naţionale, dobândit de poporul român prin credinţă puternică şi luptă jertfelnică de-a lungul a multor secole de suferinţă creştineşte îndurate, prin înţelepciunea şi voinţa fermă a conducătorilor patrioţi, civili şi clerici, prin vitejia şi dorinţa fierbinte a poporului român de unitate şi libertate naţională. Biserica Ortodoxă Română a sprijinit Marea Unire a tuturor provinciilor româneşti într-un stat român unitar, fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de afirmare şi cultivare a conştiinţei naţionale şi a dorinţei de unitate naţională. Prin rugăciune, prin exemplu personal, prin cuvânt rostit şi prin cărţi tipărite, Biserica a fost activă în lucrarea de unire, angajând pentru acest ideal ierarhi cărturari, preoţi şi diaconi patrioţi, profesori de teologie, studenţi în teologie, călugări, călugăriţe care au îngrijit soldaţii răniţi, parohii şi mănăstiri care au organizat colecte de bani şi alimente, cu toţii încurajând moral şi material pe luptătorii români pentru libertate şi unitate naţională. Marea unire de la 1918 a reprezentat unirea tuturor idealurilor românilor de pretutindeni, care nu s-ar fi putut realiza fără contribuția Bisericii. Aflându-ne în anul centenarului Marii Uniri, noi, creștinii de astăzi, avem datoria de a nu uita și de a transmite generațiilor viitoare efortul pe care l-au făcut și slujitorii sfintelor altare pentru înfăptuirea Unirii. Să participăm împreună cu copiii noștri  la evenimentele și serbările organizate în cinstea Marii Uniri de la 1918. Să studiem cu atenție Istoria românilor, să fim informați corespunzător pentru a răspunde tuturor provocărilor și manipulărilor de orice fel. Să frecventăm împreună cu copiii sfânta biserică, să ne rugăm pentru eroii neamului, pentru înfăptuitorii Marii Uniri . Să aprindem câte o lumânare pentru eroii neamului. Să luptăm pentru menținerea unității de neam, limbă și credință a poporului nostru român creștin ortodox.

Citește alte articole despre: EVENIMENTE