Ziua Bărbatului creştin ortodox - 24 iunie

Evenimente Iunie 25, 2022

„Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut” (Psalm 1, 1).

  Bărbatul a fost creat după chipul şi în vederea asemănării cu Dumnezeu. Primul om – bărbatul Adam - avea posibilitatea să nu greşească. El nu a ales să devină dumnezeu după har, ci s-a lăsat tras de poftele pământului, pierzând Edenul. Chiar dacă l-a izgonit pe primul om din Eden, Dumnezeu nu şi-a ridicat mila Sa de la neamul omenesc, căci a trimis pe prooroci să vestească nădejdea răscumpărării. Proorocii au pregătit lucrarea mântuirii care avea să vină prin Fiul lui Dumnezeu. Ultimul proroc al Vechiului Testament şi primul al Noului Testament, care a pregătit calea venirii Fiului lui Dumnezeu, a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Acest proroc a fost şi este chipul bărbatului desăvârşit, după mărturia Sfinţilor Evanghelişti şi a Domnului Iisus însuşi (cel mai mare bărbat născut din femeie). De aceea, astăzi, în ziua pomenirii naşterii sfântului, slăvitului, proorocului, înaintemergătorului şi botezătorului Ioan, acordăm întreaga cinstire bărbaţilor creştini ortodocşi care se ostenesc în împlinirea poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu. Reparăm prin aceasta o nedreptate din cursul istoriei social-creştine: - Toate categoriile sociale (în special femeile), aveau o zi de sărbătoare, dar despre „bărbatul desăvârşit care tinde la măsura plinătăţii lui Hristos”, nu se pomenea nimic. De aceea, este îndreptăţită astăzi, la naşterea celui mai mare bărbat, cinstirea tuturor bărbaţilor creştini ortodocşi.  Pentru rugăciunile Sf. Ioan Botezătorul, Domne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dăruieşte sănătate şi mântuire tuturor bărbaţilor creştini ortodocşi care urmează în căile cele sfinte. Amin.

Citește alte articole despre: eveniment